[nn77] Hinh chup tat nien 2008_22 Jan, 2009

  • From: Nguyen Anh <anh7779@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 22 Jan 2009 19:32:33 -0800 (PST)

Hehehe,

 
Đíu hiểu sao hôm qua gửi bị fail, gửi lại anh em mấy tấm hình chụp buổi tất 
niên tối qua, vì anh em bắt uống nhiều quá, không cho chụp nên chỉ được vài 
tấm. Mong anh em thông cảm nhé, hé hé hé. 
Note: Do gửi tất cả các ảnh 1 lúc không được, nên mình thử chia nhỏ ra. Anh em 
chịu khó mở từng mail.

Nguyen Tuan Anh      

Attachment: IMG_2632.JPG
Description: image/pjpeg

Attachment: IMG_2635.JPG
Description: image/pjpeg

Attachment: IMG_2636.JPG
Description: image/pjpeg

Attachment: IMG_2638.JPG
Description: image/pjpeg

Other related posts:

  • » [nn77] Hinh chup tat nien 2008_22 Jan, 2009 - Nguyen Anh