[nn77] Fwd: v/v moi anh chi em du dam cuoi minh

  • From: "Quynh (Mr.)" <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx, nn77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 13 Dec 2010 16:01:18 +0700

[image: thiep.jpg]

Xin chào,

Sau nhiều năm liên tục nhận và trả lời câu hỏi "Bao giờ cưới vợ?", giờ thì
tui đã có câu trả lời chính thức ;)
Vậy nên hânh hạnh mời anh em chị em tham dự và chia vui với tôi.

Thời gian và địa điểm:

   - Hôn lễ: 10h ngày 21/12/2010 tại nhà riêng (số 4/F12, Thành Công 2, Láng
   Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
   - Tiệc cưới: 11h ngày 21/12/2010 tại Nhà hàng Queen Bee - Số 20 Láng Hạ,
   Hà Nội.

Trân trọng.

Quỳnh Nguyễn (Mr.)

Cell phone: 0903 257-297
E-mail: mr.quynh@xxxxxxxxx
Yahoo/Skype: quynh244
Facebook: http://www.facebook.com/Mr.QuynhNguyen

Other related posts: