[nn77] Fuck your mather

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 14 Dec 2005 08:15:14 +0700 (ICT)

oh, Ä.má cÃi lÅ chÃng mÃy. Viác tao nhá vá ngÆái khÃc, há ko 
lÃm ÄÆác và là do khÃch quan hay chá quan sao lái cÃn chái 
ngÆái ta. LÅ chÃng mÃy Äáu Ãc bánh hoán hát rái.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát:   Dao nay gan tet nen moi 
nguoi co ve vui ve nhi,
 Tao nghi thang Hai no doi tinh roi nen no bot chui thang Trung, hoac la no 
muon gap truc tiep chui cho no da (lai kho thang Trung roi).
 CÃÂi vÃÂÂ "ÃÂÃÂÂ chÃÂi" cÃÂÂa thÃÂÂng HÃÂÂi cÃÂ 
làlà khÃÂc ngÃÂÃÂÂi rÃÂÂi, cÃÂc ÃÂng càbiÃÂÂt 
chuyÃÂÂn vua hà i cÃÂÂa MànÃÂÂi tiÃÂÂng nhàcÃÂÂa 
quàchÃÂa. Vànà y thÃÂÂng HÃÂÂi sÃÂÂp nÃÂÂi tiÃÂÂng 
rÃÂÂi, nÃÂÂu HÃÂÂi chÃÂa càchuyÃÂÂn kia thàvàhà 
nÃÂÂi tao mÃÂÃÂÂn cho mà ÃÂÃÂÂc, ÃÂàlà m cÃÂc nà o 
mà nÃÂÂi tiÃÂÂng nhàÃÂàchÃÂi. Ke ke ke...
 NHT.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
 ÃÂÂi HÃÂÂi ÃÂi la HÃÂÂi ÃÂi!
ÃÂÃÂÂng ÃÂàmà mà y bÃÂÂo nhàHÃÂÃÂng chuyÃÂÂn 
vàthàbÃÂy giàlà m thànà o????
tao ÃÂàbÃÂÂo mà y là khÃÂng chÃÂÂc chÃÂÂn HÃÂÃÂng cà
liÃÂn lac vÃÂÂi tao ÃÂÃÂÃÂÂc hay khÃÂng, thàmà mà y 
càkhÃÂng khÃÂng là cÃÂ.... lÃÂÂi cÃÂn chÃÂÂc chÃÂÂn 
nÃÂÂa chÃÂÂ... 
BÃÂy giàbiÃÂÂt là m sao... nÃÂÂu gÃÂ&shy;i và
ÃÂÃÂÃÂÂc thÃÂ cÃÂng phÃÂÂi 2 thÃÂng nÃÂÂa mÃÂÂi cÃÂ 
ngÃÂÃÂÂi vÃÂÂ... thàlà tao lai phÃÂÂi dÃÂng ÃÂà
cÃÂÂa mà y 2 thÃÂng à ??? mÃÂy tÃ&shy;nh và ÃÂÃÂÂng hÃÂÂ, 
ÃÂÃÂÂ ÃÂiÃÂÂn tÃÂ&shy; thÃÂ cÃÂn ÃÂÃÂÃÂÂc chÃÂÂ 
cÃÂn bao cao su no vÃÂÂa dà i vÃÂÂa rÃÂÂng thàlà m sao mà 
dÃÂng ÃÂÃÂÃÂÂc... tao ÃÂÃÂ nghÃÂ ra nÃÂÃÂÂc quÃÂÂn 
dÃÂy chun xung quanh rÃÂÂi mà vÃÂÂn bàtÃÂÂt.... 
Mà y hà nh hàanh em rÃÂÂi....
Thànà y phÃÂÂi bÃÂÂt ÃÂÃÂÂn Trung thÃÂi....
huhuhuhuhu
 

  
---------------------------------
 Yahoo! Shopping
Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping 


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] Fuck your mather