[nn77] Re: Con trai Hoang Tuan

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 21 Jul 2005 19:32:58 -0700 (PDT)

 Giong toi 100% roi, ong yen tam di.
Co con gai Nhat thi de danh cho no nhe. he he....
Ong Vinh mau san xuat di de toi voi ong lam thong gia

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
hiihihi... trông ngộ nhiÌ?... không biêÌ?t laÌ? giôÌ?ng ai nhiÌ?...

        
---------------------------------
 Start your day with Yahoo! - make it your home page 

Other related posts: