[nn77] Re: Co bo nao nhan duoc mail cua tui khong???

  • From: Nguyen Anh <anh7779@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 28 Jan 2009 02:37:41 -0800 (PST)

Hớ hớ hớ,
 
Thích ảnh hả, có ngay, có ngay. Hôm mùng 1 tết thua ông Thành với ông Hải A tức 
phát ốm, định gửi sớm cho các "bố" nhưng đến hôm nay mới bò dậy được.

--- On Tue, 1/27/09, Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:

From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
Subject: [nn77] Re: Co bo nao nhan duoc mail cua tui khong???
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Date: Tuesday, January 27, 2009, 6:35 PM


Hé hé, nhận được rồi.

Thế Vinh còi với cộng đồng người Việt (dù một nhúm) ở đó có tổ chức đón Tết 
không? Hay bọn Nhật nó không cho?

@Tuấn Anh (Cự): gửi nốt mấy cái ảnh hôm qua chụp lên đi nhở....

2009/1/27 thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>

hichic
      

Attachment: Mung 1 tet Ky Suu_090126_1.JPG
Description: image/pjpeg

Attachment: Mung 1 tet Ky Suu_090126_2.JPG
Description: image/pjpeg

Attachment: Mung 1 tet Ky Suu_090126_3.JPG
Description: image/pjpeg

Other related posts: