[netwerk] programma NET-dag 2011

  • From: Renate van den Berg <Renate.vandenBerg@xxxxxxxx>
  • To: netwerk@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Jan 2011 11:25:54 +0100

-English version below-

Beste allemaal,

Het programma van de jaarlijkse NET-symposium dag is momenteel beschikbaar. Via de website 
www.eerstetaalverwerving.eu kan het volledige programma geraadpleegd worden (of zie bijlage). Ook zijn de abstracts van het merendeel van de presentaties op de website te vinden.

Iedereen is welkom. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Lunch en borrel zijn op eigen kosten. Graag je deelname doorgeven via het volgende emailadres: netsymposium2011@xxxxxxxxx


We hopen jullie allen te zien op 18 maart in Utrecht!

 

De organisatie, namens UiL OTS,

Rob en Margo Zwitserlood

 Stuur een email naar
renate.vandenberg@xxxxxxxx om toegevoegd te worden aan de mailinglijst of om workshops, symposia e.d. die binnenkort plaats zullen vinden aan te kondigen.

CLiPS research center
Universiteit van Antwerpen
email: 
renate.vandenberg@xxxxxxxx
www.clips.ua.ac.be-English-

Dear all,

The program of the yearly NET workshop is currently available. For more information about the program's content we refer to the website 
www.eerstetaalverwerving.eu (or 
see attachment). The majority of the abstract are provided at the website as well.

Everyone is welcome. Admission, coffee and tea are for free. Lunch and drinks are at own expenses.
Please register by sending an email to
netsymposium2011@xxxxxxxxx.

We are looking forward to see you all in Utrecht, March 18th!


On behalf of the organizing committee, UiL OTS,


Rob 
and Margo ZwitserloodSend an email to
renate.vandenberg@xxxxxxxx to sign up for the mailing list or to spread announcements of upcoming events.


CLiPS research center
University of Antwerp
email:
renate.vandenberg@xxxxxxxx
www.clips.ua.ac.be


Other related posts:

  • » [netwerk] programma NET-dag 2011 - Renate van den Berg