[netwerk] call for papers Anéla-Juniorendag

  • From: "van den Berg Renate" <Renate.vandenBerg@xxxxxxxx>
  • To: <netwerk@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 Oct 2009 17:28:26 +0200

Beste onderzoeker,

Graag wil ik via deze weg onderstaande Call voor papers voor de Anéla 
juniorendag onder jullie aandacht brengen (zie ook attachment). Schroom niet om 
deze oproep onder de aandacht te brengen van studenten, net afgestudeerden en 
promovendi.

Met vriendelijke groet,

Namens de  Anéla juniorendag commissie,

Renate van den Berg

Renate.vandenBerg@xxxxxxxxDe Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) organiseert 
jaarlijks een Juniorenstudiedag gewijd aan het scriptie- of promotieonderzoek 
van junioren. Dit jaar zal de juniorendag voor het eerst in samenwerking met de 
VIOT, de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing, georganiseerd 
worden. De Juniorendag biedt studenten, net afgestudeerden en promovendi op het 
terrein van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, 
taalbeheersing of bedrijfscommunicatie) de mogelijkheid hun onderzoek in een 
informele sfeer te presenteren. Daarnaast wordt op deze dag de jaarlijkse 
Anéla-VIOT Scriptieprijs uitgereikt voor de beste scriptie binnen dit 
vakgebied. 
Op vrijdag 29 januari 2010 vindt de 20ste Juniorendag plaats aan de 
Universiteit Leiden. De Anéla Juniorendag wordt geopend met een plenaire 
lezing. Aansluitend vinden parallelle sessies van presentaties door studenten 
en promovendi plaats. Vervolgens worden na de lunch posters gepresenteerd. Aan 
het einde van de dag is er een borrel waarbij de winnaar van de Anéla-VIOT 
scriptieprijs bekend wordt gemaakt. Dit jaar zal ook het feit dat de Anéla 
juniorendag voor de 20ste  maal wordt georganiseerd op verrassende wijze worden 
gevierd.
Wil je een lezing of posterpresentatie houden op de Juniorendag, meld je dan 
vóór 8 november 2009 aan door een samenvatting van maximaal 200 woorden 
exclusief referenties in te dienen via 
http://linguistlist.org/confcustom/anelaj2010. Vergeet niet alle persoonlijke 
informatie uit het bestand (pdf or word) te verwijderen, en aan te geven of je 
een mondelinge- of posterpresentatie wilt geven.  Meer informatie over de 
Juniorendag 2010 kun je vinden op de Anéla-website: www.anela.nl. Voor verdere 
vragen kun je een e-mail sturen naar anelajuniorendag2010@xxxxxxxxxx

--------------------------------
Every year the Anéla (Dutch Society for Applied Linguistics) organizes the 
so-called Juniorenstudiedag (?junior study day?), which is devoted to the work 
of junior researchers. This year, the Junior day will for the first time be 
organized in collaboration wit the VIOT, the Dutch and Flemish Interuniversity 
Association for Speech Communication. The Junior day offers PhD students and 
graduate students in the field of applied linguistics (language use, language 
acquisition, education, discourse, or communication) the opportunity to present 
their work in an informal setting. During the Junior day, the yearly Anéla-VIOT 
Scriptieprijs will be awarded to the best BA- or MA-thesis in the area of 
applied linguistics.  
On Friday, January 29th, 2010 the 20st Junior day will be held at Leiden 
University. The Junior day starts with a lecture by a plenary speaker, followed 
by parallel sessions in which graduate students and PhD-students can present 
their work. There will also be poster-presentations in the afternoon. The day 
will end with drinks and a ceremony for the Anéla-VIOT scriptieprijs. Moreover, 
there will also be a special surprise event  to celebrate the fact that the 
Junior day is organized for the 20st time this year.
If you would like to present a paper or a poster on the Junior day, please 
upload your abstract on http://linguistlist.org/confcustom/anelaj2010 before 8 
November 2009. Abstracts (in pdf or word format) should not exceed 200 words 
excluding references. Personal information (name, university etc) shoud not be 
mentioned in the abstract, but only on the form where you can upload your 
abstract. In addition, please state your preference for a talk or poster 
presentation. Abstracts in Dutch as well as in English are welcome. More 
information about the Junior study day is available on the Anéla-website 
www.anela.nl. For further questions, you can also send an e-mail to 
anelajuniorendag2010@xxxxxxxxxx 


Other related posts:

  • » [netwerk] call for papers Anéla-Juniorendag - van den Berg Renate