[netwerk] Aankondiging NET-dag 2007

  • From: "Maria Mos" <maria.mos@xxxxxx>
  • To: netwerk@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 13 Nov 2006 16:00:42 +0100

Beste leden van het Netwerk Eerste Taalverwerving,

Met genoegen kondigen we aan dat de jaarlijkse NET-dag deze keer gehouden zal worden op de Universiteit van Tilburg. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 23 februari 2007. De dag zal geopend worden met een lezing door Anna Theakston (Manchester University), getiteld How do children acquire abstract syntactic constructions?: the role of the input.

Oproep:
We streven ernaar de bijdragen op de NET-dag een weerspiegeling te laten zijn van het onderzoek in Nederland en Vlaanderen op het gebied van eerste taalverwerving. Daarom nodigen we u uit om een abstract in te dienen voor een bijdrage. Stuur uw abstract (maximaal 200 woorden) in het Nederlands of in het Engels voor uiterlijk 15 december 2006 naar { HYPERLINK "mailto:e.m.kolhoff@xxxxxx" }e.m.kolhoff@xxxxxxx Uiterlijk 21 december krijgt u bericht over de acceptatie van uw lezing. Vermeld in uw e-mail uw naam, instituut/universiteit waaraan u verbonden bent, en telefoonnummer en e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Op de NET-dag willen we de verschillende regio?s en onderzoeksgebieden aan bod laten komen in presentaties van een half uur (20 minuten spreektijd, gevolgd door 10 minuten vragen). Gezien de locatie willen we nadrukkelijk ook onderzoekers in Vlaanderen van harte uitnodigen een abstract in te sturen.
Wanneer het volledige programma bekend is, ontvangt u dit per e-mail. U kunt het programma ook op de NET- website bekijken (http://www.cnts.ua.ac.be/NET)
We hopen velen van u op 23 februari welkom te heten,
Vriendelijke groet,

Organisatie NET-dag 2007

Rian Aarts
Maria Mos
Elma Nap-Kolhoff
Anne Vermeer

Universiteit van Tilburg,
Postbus 90153, 5000 LE
t.a.v. Elma Nap-Kolhoff
e.m.kolhoff@xxxxxx
http://www.cnts.ua.ac.be/NET


Other related posts:

  • » [netwerk] Aankondiging NET-dag 2007