[naipa] Diskusjonsgruppe

  • From: Petter Andrésen <pa@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "naipa@xxxxxxxxxxxxx" <naipa@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 27 Aug 2015 11:11:16 +0000

Melding til samtlige av mailinglistens medlemmer:

Dagens diskusjonsgruppe avlyses pga for få påmeldte.


Petter Andrésen
Patent Administrator

[cid:413005807@04012008-1735]

OSLO PATENTKONTOR
P.O. Box 7007 M, 0306 Oslo, Norway
Tel: (+47) 21 00 90 00 * Fax: (+47) 21 00 90 09
Web: www.oslopatent.no<http://www.oslopatent.no/> * e-mail:
mail@xxxxxxxxxxxxx<mailto:mail@xxxxxxxxxxxxx>


JPEG image

Other related posts:

  • » [naipa] Diskusjonsgruppe - Petter Andrésen