[muscle] strange message

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Jun 2005 15:16:34 +0200

Hallo,
 
 
I get the message on muscled : Queryperformancecounter() is buggy,
reverting to timeGetTime() methode instead .
 
 
What does this mean ?  Is there a problem ? 
 
 
Regards 
 
 
Wim Vanherp 
Applicatieingenieur DRR-DOR 
VRT Radio 
tel : +32 2 741 51 00 
GSM :+32 478 88 32 03  
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 

Other related posts: