[muscle] retreiving data from a message

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 31 May 2005 11:17:50 +0200

Hi,
 
Can you give me a hint of how to retreive the data from a received
message ?  I can find in the examples how to add a string to a message
but not how to retreive the data from it.
 
 
 
 
 
Wim Vanherp 
Applicatieingenieur DRR-DOR 
VRT Radio 
tel : +32 2 741 51 00 
GSM :+32 478 88 32 03 


 
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 Other related posts: