[muscle] muscle client

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 27 May 2005 16:01:21 +0200

Hallo,
 
I was thinking about a system of using the client of muscle  in the
following way and I would ask if this would have a chance to work.
If I subclass Win32MessageTransceiverThread to
MyWin32MessageTransceiverThread and I override the virtual function
MessageReceivedFromOwner(MessageRef msgRef, uint32 numLeft) I have a
function that  will be called every time when a new message arrives, my
first idea was to use this message directly, but I think there will be a
problem in cleaning up the message afterwards, so maybe it is possible
to call GetNextEventFromInternalThread in this overloaded function and
do the things I want to do ( in fact create a wxwidgets event).
Is it correct what I'm thinking  ?  
 
 
 
 
Wim Vanherp 
Applicatieingenieur DRR-DOR 
VRT Radio 
tel : +32 2 741 51 00 
GSM :+32 478 88 32 03 


 
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 Other related posts: