[muscle] daemon

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 May 2005 11:06:19 +0200


I work on windows XP

I tried to run muscled as a daemon but i got the following error :=20

[I 05/05 11:03:59] Spawning off a daemon-child...
[C 05/05 11:03:59] Couldn't spawn daemon-child process!=20

Doesn't this work on windows ?
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: