[muscle] VS: Re: VS: Re: daemon

  • From: "Mika Lindqvist" <linki@xxxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 6 May 2005 19:38:57 +0300

Really lazy way to start muscled is to use command like this:

start "MUSCLE Daemon" muscled.exe privall=3D127.0.0.1

... which will create a new window for muscled and the old window =
returns to
prompt.

Best thing is that it doesn't need code changes at all ;)

> -----Alkuper=E4inen viesti-----
> L=E4hett=E4j=E4: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-
> bounce@xxxxxxxxxxxxx] Puolesta VANHERP Wim
> L=E4hetetty: 6. toukokuuta 2005 19:15
> Vastaanottaja: muscle@xxxxxxxxxxxxx
> Aihe: [muscle] Re: VS: Re: daemon
>=20
> An easier way could be to hide the command box in the windows version.
> There is a function ShowWindow(long hWnd, long nCmdShow)that resides =
in
> user32.DLL that can do this thing.
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
> Namens Jeremy Friesner
> Verzonden: donderdag 5 mei 2005 21:13
> Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
> Onderwerp: [muscle] Re: VS: Re: daemon
>=20
>=20
> On Thursday 05 May 2005 10:21, Mika Lindqvist wrote:
> > In my machine it doesn't return to shell when I run muscled...
>=20
> Right you are -- I see that that is the case on my Windows machine =
also.
> I=3D20
> imagine it is because muscled is compiled as a DOS program instead of
> a=3D20=3D
>=20
> Windows program?  If that is the case, then it might be possible to
> change=3D20
> this behaviour by changing the compiler settings so that muscled is
> compiled=3D20
> as a Windows program (albeit one that never actually opens any =
Windows).
>=20
> OTOH, if anyone knows how to make muscle's BecomeDaemonProcess()
> and/or=3D20=3D
>=20
> SpawnDaemonProcess() functions work as documented under Windows, I =
would
> be=3D20
> happy to include that code for the next release!
>=20
> -Jeremy
>=20
> *** Disclaimer ***
>=20
> Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon =
of=3D
>  organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen =
voor =3D
> het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke =
informatie b=3D
> evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die =
van =3D
> de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, =
doorstur=3D
> en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm =
ook)=3D
>  door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail =
per v=3D
> ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
> =3D20Other related posts: