[muscle] FW: testclient for win32

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 24 May 2005 09:18:37 +0200

 
 
 
Hallo,
 
i have tried to make a testclient to connect to a running muscled server
but i haven't succeeded up to now.
 
This is what i did :
 
first i created an instance of Win32MessageTransceiverThread:
Win32MessageTransceiverThread *  m_MuscleClientThread   =    new
Win32MessageTransceiverThread(GetCurrentThreadId())
 
then i did :
 
status_t
status=m_MuscleClientThread->AddNewConnectSession("localhost",2960);
 
here i got -1 as statusresult 
 
if the status should be !=-1 i wanted to run :
 
status= m_MuscleClientThread->StartInternalThread();
 
MessageRef NewMsg=GetMessageFromPool('HELO');
 
.... here i can follow the example in the beginners guide
 
 
Is this correct what i am doing ? 
 
 
regards 
*** Disclaimer ***
Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 Other related posts: