[mkn] SV: MKN-lunch 17:e sept.

  • From: peter.asteberg@xxxxx
  • To: <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 15 Sep 2004 07:46:08 +0200

Hej!

Jag räknar också med att komma på fredag. Är det kl 11:30?

M v h
Peter Asteberg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För 
mats.johansson@xxxxxxxxxxx
Skickat: den 30 augusti 2004 13:52
Till: mkn@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [mkn] MKN-lunch 17:e sept.


Hej!
Efter att ha njutit av en god MKN-lunch senast på Byttan ( i härligt väder ), 
tycker jag att det vore trevligt om vi kunde samlas till en ny lunch. Därför 
vill jag bjuda in till en MKN-lunch 17:e september på T & T ( nya ägare ), 
vilket då också blir en höstupptakt på fler nätverksluncher. Maila Ditt svar 
senast 9:e september.

VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning,
Mats Johansson

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: