[mkn] SV: MKN-lunch 17:e sept.

  • From: "Bengt Lindstedt" <Bengt.Lindstedt@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Sep 2004 09:33:10 +0200

Kan tyvärr inte komma pga. jag jobbar halvdag. Måste hem o hämta dottern på 
dagis !

/Bengt Lindstedt 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För 
mats.johansson@xxxxxxxxxxx
Skickat: den 30 augusti 2004 13:52
Till: mkn@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [mkn] MKN-lunch 17:e sept.

Hej!
Efter att ha njutit av en god MKN-lunch senast på Byttan ( i härligt väder ), 
tycker jag att det vore trevligt om vi kunde samlas till en ny lunch. Därför 
vill jag bjuda in till en MKN-lunch 17:e september på T & T ( nya ägare ), 
vilket då också blir en höstupptakt på fler nätverksluncher.
Maila Ditt svar senast 9:e september.

VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning,
Mats Johansson

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn


------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: