[mkn] SV: Lunch igen!

  • From: "LUST" <clust@xxxxxxxxxx>
  • To: <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Mar 2004 14:01:10 +0100

Hej alla!

Kul med många mail! Men, tyvärr kan jag inte komma.

I väntan på nya mail...

Hervé

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Halldorf
Stefan
Skickat: den 27 februari 2004 12:40
Till: mkn@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [mkn] Lunch igen!

Då försöker vi utnyttja den fina listan för en riktig inbjudan!

Nästa fredag, 5/3, kl 11.30 på Hanssons krog vid Skeppskajen vore det
trevligt om vi kunde ses!

Hanssons serverar alltid en smaklig soppa till förrätt, och varmrätten
brukar inte vara mindre smaklig.

I vanliga fall svarar ju bara den som kan och vill komma, men den här gången
vore det roligt att få ett livstecken från alla, så att jag ser att listan
fungerar. Svara alltså senast onsdag om du kan komma eller inte...

Svarar du på det här mejlet, så ser också alla andra svaret. Föredrar du att
bara jag ska se svaret, så skicka ett mejl till stefan.halldorf@xxxxxxxxx

Stefan
------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: