[mkn] Re: Lunch igen!

  • From: Åke du Rietz (KM/MPM) <ake.du-rietz@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'mkn@xxxxxxxxxxxxx'" <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Mar 2004 09:31:33 +0100

Jag kommer

Åke


-----Original Message-----
From: mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:mkn-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On
Behalf Of Halldorf Stefan
Sent: den 27 februari 2004 12:40
To: mkn@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [mkn] Lunch igen!


Då försöker vi utnyttja den fina listan för en riktig inbjudan!

Nästa fredag, 5/3, kl 11.30 på Hanssons krog vid Skeppskajen vore det trevligt 
om vi kunde ses!

Hanssons serverar alltid en smaklig soppa till förrätt, och varmrätten brukar 
inte vara mindre smaklig.

I vanliga fall svarar ju bara den som kan och vill komma, men den här gången 
vore det roligt att få ett livstecken från alla, så att jag ser att listan 
fungerar. Svara alltså senast onsdag om du kan komma eller inte...

Svarar du på det här mejlet, så ser också alla andra svaret. Föredrar du att 
bara jag ska se svaret, så skicka ett mejl till stefan.halldorf@xxxxxxxxx

Stefan
------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). 
Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you 
believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by 
replying to this transmission and delete the message without disclosing it. 
Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, 
unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive 
e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, 
interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: