[mkn] Re: Lunch igen!

  • From: "Michael Olofsson" <michael.olofsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: mkn@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 01 Mar 2004 08:17:51 +0100

Kommer ej.
Är på glid utför i Borlänge den dagen!

//Mio

Halldorf Stefan skrev:

> Då försöker vi utnyttja den fina listan för en riktig inbjudan!
>
> Nästa fredag, 5/3, kl 11.30 på Hanssons krog vid Skeppskajen vore det 
> trevligt om vi kunde ses!
>
> Hanssons serverar alltid en smaklig soppa till förrätt, och varmrätten brukar 
> inte vara mindre smaklig.
>
> I vanliga fall svarar ju bara den som kan och vill komma, men den här gången 
> vore det roligt att få ett livstecken från alla, så att jag ser att listan 
> fungerar. Svara alltså senast onsdag om du kan komma eller inte...
>
> Svarar du på det här mejlet, så ser också alla andra svaret. Föredrar du att 
> bara jag ska se svaret, så skicka ett mejl till stefan.halldorf@xxxxxxxxx
>
> Stefan
> ------------------------------------------
> Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx
>
> Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn
begin:vcard 
n:Olofsson;Michael
tel;cell:0702 - 39 53 89
tel;fax:0480 - 283 88 (ftg)
tel;work:0480 - 585 63
x-mozilla-html:TRUE
org:FöreningsSparbanken AB (publ);Föreningssparbanken It
adr:;;;;;;
version:2.1
email;internet:michael.olofsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
note;quoted-printable:FSB, Kalmar. (8169)=0D=0AStorgatan 25=0D=0A0480-585 
00=0D=0ABox 933, 391 29  Kalmar=0D=0A=0D=0AMail till mobilen 
miolo@xxxxxxxxxxxxx=0D=0AMail hem miolo@xxxxxxxxx
fn:Michael Olofsson
end:vcard

Other related posts: