[mkn] Lunch igen!

  • From: "Halldorf Stefan" <Stefan.Halldorf@xxxxxxxx>
  • To: <mkn@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 27 Feb 2004 12:39:52 +0100

Då försöker vi utnyttja den fina listan för en riktig inbjudan!

Nästa fredag, 5/3, kl 11.30 på Hanssons krog vid Skeppskajen vore det trevligt 
om vi kunde ses!

Hanssons serverar alltid en smaklig soppa till förrätt, och varmrätten brukar 
inte vara mindre smaklig.

I vanliga fall svarar ju bara den som kan och vill komma, men den här gången 
vore det roligt att få ett livstecken från alla, så att jag ser att listan 
fungerar. Svara alltså senast onsdag om du kan komma eller inte...

Svarar du på det här mejlet, så ser också alla andra svaret. Föredrar du att 
bara jag ska se svaret, så skicka ett mejl till stefan.halldorf@xxxxxxxxx

Stefan
------------------------------------------
Att skicka ett meddelande till alla på listan: mkn@xxxxxxxxxxxxx

Att gå ur, gå med eller ändra e-postadress: www.freelists.org/webpage/mkn

Other related posts: