[mitsa] surgaltiin horoond

  • From: gan-erdene jigjid <j_ganerdene@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 16 Mar 2010 01:46:28 -0700 (PDT)

То: Сургалтын хороонд
Сургалтын хорооныхон маргааш надтай уулзаж Энэ 5 дахь өдөр зохион байгуулагдах 
"Мэргэжил сурталчилах сургалт өдөрлөг" -ийн зохион байгуулалтын талаар ярилцах 
хэрэгтэй байна. Энэ 5 дахь өдөр СЭЗДС -ийн 313 тоот өрөөнд 17 цагт эхлэхээр 
тохирлоо. Иймд Сургалтын хороотой хамтран хөтөлбөрөө боловсруулах хэрэгтэй 
байна. Мөн гишүүдээс Ямар мэргэжлийн хүнтэй уулзаж мэргэжлийн зөвлөгөө авах 
хүсэлтэй байгаагаа илгээнэ үү.Жишээ нь: Холбооны инженерээр яг ажил хийж байгаа 
хүн ирнэ. Тэр хүн нь холбооны инженерээр ажиллахад ийм ийм
 хичээлийг судлах хэрэгтэй, ийм зүйлсийг сонирхож судлах хэрэгтэй гэдэг талаас 
нь та бүхэнд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх юмаа.

Regards,

Gan-Erdene.J

Phone:99113204


      

Other related posts: