[mitsa] Re: [mitsa] Дадлагатаа бүртгүүлээрэй

  • From: Monkchimeg Jantsan <michi_5554@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 23 Sep 2010 21:01:20 -0700 (PDT)

Сайн байцгаана уу?  МИТСА
 үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм уу?
________________________________
From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Sun, May 9, 2010 2:24:43 AM
Subject: [mitsa] Дадлагатаа бүртгүүлээрэй


Зарлал
Сайн  байцгаана уу? Оюутнуудаа энэ жил дадлага хийх сонирхолтой оюутнууд ямар 
дадлага(үйлдвэрлэлийн, танилцах) хиймээр байгаагаа мөн өөрийн мэдээлэл болох 
холбоо барих утас, анги, курс,хороо гэх мэт мэдээллийн хамт 
enhelee_1129@xxxxxxxxxxруу яаралтай майл бичнэ үү.
Жич: Сургуулиуд амрах дөхөж байгаа тул яаралтай өөрийнхөө мэдээллийг явуулна уу


      

Other related posts: