[mitsa] Re: hi

  • From: Mungunshagai Tsogtgerel <shagai2mel@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 21 Nov 2010 22:59:03 -0800 (PST)

Ингэж балай юм явуулж байхаар тус тусдаа чимээгүй л устгаад 
байгаач...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хараал идээсэй энэ mitsa-ийн лист-ийг


      

Other related posts: