[mitsa] hi

  • From: Tserendavaa Tsogtoo <tserendavaa1015@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Mar 2010 03:51:47 -0700 (PDT)

Хорооныхон өөрсдийнхөө мэйл хаягаар харьцвал зүгээр юмаа. Хэрэгтэй хэрэггүй 
олон мэйл ирээд байх юм. Бүх гишүүдэд хүргэх мэдээллийг л энэ хаяг руу явуулж 
байя.      New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. 
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/

Other related posts: