[mitsa] burtguleh

  • From: altansuvd B <suvdaa1189@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 May 2010 23:14:05 -0700 (PDT)


Altansuvd 
91641312 
muis-mks
medeellin systemin engineer-3
uildverlelin dadlaga

________________________________
From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Thu, May 6, 2010 6:25:15 PM
Subject: [mitsa] Дадлага


Оюутнуудаа дадлагатаа бүртгүүлэх мэдээлэл явуулахдаа нэр, утас, анги,сургууль, 
үйлдвэрчний дадлага, танилцах дадлага  гэсэн мэдээллийн дагуу явуулна уу!!!


      

Other related posts: