[mitsa] Mergjil surtalchilah Surgalt Odorlog

  • From: gan-erdene jigjid <j_ganerdene@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 16 Mar 2010 20:00:00 -0700 (PDT)

Сайн байцгаана уу? Энэ 5 дахь өдөр буюу 2010 оны 03 сарын 19 өдөр 17 цагт 
СЭЗДС-ийн 313 тоот өрөөнд Холбооны гишүүдэд болон гишүүн болох хүсэлтэй байгаа 
бүх гишүүдэд зориулсан "Мэргэжил сурталчилах, таниулах" уулзалт, сургалтыг 
зохион байгуулагдах гэж байна. Иймд гишүүн болгон доод тал нь гишүүн биш 2-3 
оюутнуудыг дагуулж ирэх үүрэг өгч байна.Өөрсдөө ирэж амжихгүй байсан ч хэлээд 
явуулах хэрэгтэй. Энэ даалгаврын биелэлтэнд Чанарын хороо онооны урамшуулал 
тооцоорой. Шинэ хүмүүст бас дор бүрнээ мэдээллээр хангаж байх хэрэгтэй байна.
 Иймд хорооны мэдээллийг хавсарган илгээлээ. "Мэргэжил сурталчилах, таниулах" 
уулзалт, сургалтын хөтөлбөрийг Сургалтын хороотой хамтран орой гаргаад имэйлдэе.

Regards,

Gan-Erdene.J

Phone:99113204


      

Other related posts:

  • » [mitsa] Mergjil surtalchilah Surgalt Odorlog - gan-erdene jigjid