[mitsa] Fwd:Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр 2010

 • From: j_ganerdene@xxxxxxxxx
 • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 7 May 2010 21:41:12 -0700

This email has been forwarded to you by j_ganerdene@xxxxxxxxx
Click below if you would like to opt-in to this mailing list:
http://oi.vresp.com/f2af_optin.html?mid=81b11c15555461158

Найздаа илгээх бол энд дар -
http://oi.vresp.com/f2af/v4/send_to_friend.html?ch=fb5dcba67d&lid=282353877&ldh=eaf58ceeb2
                                   
 Япон Улсын Засгийн газар (Японы
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам) – ын
тэтгэлэгт оюутан элсүүлэх журам
Япон Улсын Засгийн газар (Японы
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам) – ын
тэтгэлэгт оюутан элсүүлэх журам

1. Элсэлт авах ангилал, тавих болзол
зэрэг

Их сургуулийн үндсэн оюутан,
Техникийн коллеж, Мэргэжлийн
сургууль, Судлаач оюутан

2. Бүртгэл

5 дугаар сарын 17-ноос (Даваа) 21-ний
(Баасан) өдрүүдэд 13:00 – 17:00 цагийн
хооронд Монгол-Японы төвд бүртгэнэ.
Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримттай
 ирнэ. Үүнд:
А. Их сургуулийн үндсэн оюутан,
Техникийн коллеж, Мэргэжлийн
сургууль

Сургуулийн тодорхойлолт (Суралцаж 
байгааг баталсан)           Их дээд
сургуульд суралцсан бүх хугацааны
сурлагын дүнгийн жагсаалт, энэ жил 11
жилийн сургалттай ЕБС* төгсөж байгаа
сурагчид сүүлийн 3 жилийн дүнгийн
жагсаалт (Голч дүн эсвэл голч оноог
тодорхойлон бичсэн байх
шаардлагатай.)           Иргэний
үнэмлэх           Сурлагын дэвтэр   
        6 сарын дотор авхуулсан 4х3
хэмжээтэй ижил цээж зураг–2ш

* Дээрх Их сургуулийн үндсэн оюутан,
Техникийн коллеж, Мэргэжлийн
сургуулийн оюутны хөтөлбөрт анги 
алагссан (боловсролын систем 11 жилийн
сургалттай болсноор нийтээрээ анги 
алгассан жил үүнд хамаарахгүй)
ЕБС-ийн 11 дүгээр ангийн төгсөгч
хамрагдах боломжгүй.
B. Судлаач оюутан

Ажлын эсвэл сургуулийн тодорхойлолт 
      Диплом, дипломын хавсралтын эх
хувь       Иргэний үнэмлэх      
Нийгмийн даатгалын дэвтэр       6
сарын дотор авхуулсан 4х3 хэмжээтэй
ижил цээж зураг – 2ш

* Бичиг баримт дутуу бол бүртгэхгүй.
* Өмнөх жилүүдийн байдлаас үзэхэд,
бүртгэлийн хамгийн сүүлийн өдөр
дутуу бүрдсэн бичиг баримттай 
ирснээс болж бүртгэх боломжгүйд
хүрэх тохиолдол олон гарч байсан тул
доор дурдсан Японд суралцах тухай
зөвлөгөө өгөх булангаас лавлахын
хамт бичиг баримтаа бүртгэлийн
өдрөөс өмнө урьдчилан бэлтгэж,
бүртгэлийн эхний өдрүүдэд ирнэ үү.

3. Япон суралцах тухай зөвлөгөө өгөх
булан

5 дугаар сарын 17, 18-ны өдөр 13:00 – 17:00
цагийн хооронд Япон Улсад суралцах
талаар зөвлөгөө өгөх булан
Монгол-Японы төв дээр ажиллаж, Япон
Улсын тэтгэлэгт оюутан элсүүлэх
дэлгэрэнгүй журам (уг бичгийн
хавсралт болон тус ЭСЯ-ны веб
хуудастай ижил) – ыг тараахын хамт
дээрх хөтөлбөрийн дагуу Япон Улсад
суралцах талаар асуултанд хариулна.

4. Бичгийн шалгалт

6 дугаар сарын 6-ний өдөр: Их
сургуулийн үндсэн оюутан (Бичгийн
нэгдүгээр шалгалт), Техникийн коллеж,
Мэргэжлийн сургууль
6 дугаар сарын 13-ны өдөр: Их сургуулийн
 үндсэн оюутан (Бичгийн хоёрдугаар 
шалгалт: Бичгийн нэгдүгээр
шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс), Судлаач
оюутан.

Шалгалтын талаар утас, имэйл болон
бусад хэлбэрээр ирсэн ямар нэгэн
асуултад хариу тайлбар хийхгүй.

(Дэлгэрэнгүйг Японы ЭСЯ-ны
http://cts.vresp.com/c/?WWW.ZAR.MN/fb5dcba67d/eaf58ceeb2/3bafcc0d38 вэб 
хуудаснаас үзнэ үү.)
ЯПОН УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ

-
%20http://cts.vresp.com/c/?WWW.ZAR.MN/fb5dcba67d/eaf58ceeb2/68d09d2fdf/fid=a2ff6e7fe0
-
http://cts.vresp.com/c/?WWW.ZAR.MN/fb5dcba67d/eaf58ceeb2/ecb75f85c1/fid=a2ff6e7fe0
 www.zar.mn сайтаас илгээх бүх төрлийн
мэдээллийг хүлээж авах хүсэлтэй бол.

Дээрх и-мэйлийг та өөрийн танил дотны
хүндээ хэрэгцээтэй гэж үзвэл FORWARD
хийнэ үү. Танд баярлалаа.

Та өөрийн байгууллагын мэдээ,
мэдээлэл, сурталчилгааг и-мэйлээр
түгээхийг хүсвэл
biz@xxxxxx эсвэл ажлын өдөр 16:30-с өмнө 99786832,
96662625 дугаарт холбогдоно уу. 

______________________________________________________________________
Click to view this email in a browser
http://hosted.verticalresponse.com/650530/fb5dcba67d/282353877/eaf58ceeb2/

Unsubscribe Info: This email was forwarded to you by
j_ganerdene@xxxxxxxxxx This action did not cause your email address
to be added to any mailing lists. You will not receive any future
emails unless you choose to subscribe to the list by clicking the
opt-in link at the top of this email.

______________________________________________________________________
This message was sent by Япон Улсын ЭСЯ using
VerticalResponse

WWW.ZAR.MN
МТҮ Парк 109-110 тоот
утас: 311411, 99786832, 96662625
Улаанбаатар хот, 210646

Read the VerticalResponse marketing policy: 
http://www.verticalresponse.com/content/pm_policy.html


Other related posts:

 • » [mitsa] Fwd:Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр 2010 - j_ganerdene