[mitsa] All members

  • From: "G. Oonoo" <g.oonoo@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 21 May 2010 22:48:30 -0700 (PDT)

________________________________

 Сайн байцгаана уу? МИТСА-гийхаан. 
6сарын 29нд Холбоогоороо мод тарих үйл ажиллагаа явагдах гэж байгаа. Тус өдөрт 
мод тарих гишүүд хорооныхоо даргад нэрсээ өгнө үү. Хороодын дарга нар 25ны 
13цагаас өмнө гишүүдийнхээ нэрсийг infois205@xxxxxxxxx хаяг руу явуулаарай.
Мод тарих аянд холбоогоороо идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.
Хүндэтгэсэн Чанарын хороо      

Other related posts: