[Mikrobiologikilta - Mikrobiologgillet r.y.] Re: Syyskokouksen kuulumisia

  • From: Mirja Salkinoja-Salonen <Mirja.Salkinoja-Salonen@xxxxxxxxxxx>
  • To: mikrobiologit@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 30 Dec 2013 00:04:53 +0200

Hei Elina ja Tuulia

1. Kiitos Mikrobiologikillan kuulumisista.

2. Harmitti kun en päässyt kokoukseen, olisi esittänyt tämän viestin (alla) siellä jo suullisesti.

Asiani on seuraava:
Yksi Suomessa eniten käytetyistä biosidisistä desinfiointiaineista (erityisesti hoitolaitoksissa,sairaaloissa, päiväkodeissa , kouluissa hygienisiin tarkoituksiin ja rakennuksissa mm. ilmanvaihtojärjestelmien "puhdistukseen" ja homesiivoukseen) on EU:n kemikaalilainsäädännön puitteissa todettu terveydelle poikkeuksellisen vaaralliseksi ja vaaraluokiteltu sen mukaisesti. Tämä tehoaine on polyheksametyleeni biguanidi, eli PHMB.

TUKES (=Suomen kemikaaliviranomainen, jonka vastuulla on kemikaaleja koskevien EU direktiivien toimeenpano ja valvonta Suomessa) on vaarat noteerannut, ja laittanut toistuvasti (syksystä 2012 alkaen) varoituksia tiedotussivuilleen, mutta siitä huolimatta vaaroja aiheuttavat käyttömuodot jatkuvat koska tieto ei mene perille. Hoito- ja terveysalan ammattilaiset eivät lue TUKES tiedotteita (TUKES on Työministeriön virasto, ei STM:n), eivätkä nähtävästi mikrobiologitkaan. Kuitenkin mikrobiologit ovat se ammattiryhmä ,jonka osaamisalueeseen desinfiointiaineet erityisesti kuuluvat. Vaarallisinta ovat suihkeet iholle ja muu sisätilakäyttö, koska PHMB on hengitysmyrkyllinen, silmiä vammauttava sekä ihoa ja limakalvoja herkistävä. Se ei poistu sisätiloista tuulettamalla (tarttuu pintoihin),on pysyvä kemikaali (biohajoamaton) eikä inaktivoidu pitkänkään ajanjakson kuluessa.

Lääketieteellisen mykologian seuran (http://mykologia.net) hallitus on huolestuneena seurannut tilannetta. Kun kävi ilmi, että mm. Helsingin kaupungin hoitolaitoksissa (myös mm päiväkodit) jopa normaalia käsienpesua on korvattu (?) PHMB suihkeilla, Hallitus päätti, käytyään neuvoa antavan keskustelun TUKESin johdon kanssa, ryhtyä tiedottamaan PHMB:n vaaroista ammattilaisille, ensimmäiseksi tietysti jäsenlehdessään "Sienet ja Terveys".

Laitan oheen skannatun sivun "Sienet ja Terveys" lehden numerosta 2/12, jonka sivulla 4 tuo vaaratiedote on.

3. EHDOTUKSENI MIKROBIOLOGIKILLAN HALLITUKSELLE ON ETTÄ SE LAITTAISI VAROTUKSEN PHMB VAAROISTA KILLAN JÄSENTIEDOTUKSEEN.

Yksinkertaisinta olisi käyttää tätä samaa tiedotetta (liitetiedostona tässä meilissä), jonka Lääket. Mykologian seuraan hallitus on laatinut ja hyväksynyt julkaistavaksi. Seuran sihteeri, Päivi Kankkunen (sairaalamikrobiologi) voinee lähettää Mikrobiologikillan käyttöön tämän lyhyen tiedotteen, jossa tosiasiat tulevat selvästi esille. Jos siihen toivotaan täydennyksiä (esim. tieteellisiä julkaisuja) niin mielelläni toimitan.Tieteellistä näyttöä on tosi paljon. Valitettavasti myös virheellistä, paikkaansa pitämätöntä disinformaatiota levitetään mm. tuotteiden markkinoinnissa.

PHMBtä tehoaineena sisältäviä tuotteita on markkinoilla kymmeniä eri nimisiä, joten jäsenistöä pitää ohjata lukemaan tuoteselosteet tai ainakin desinfiointiainepullojen etiketistä tarkistamaan tehoaineen nimi (se on useimmiten hyvin pienillä kirjaimilla, suurennuslasi tarpeen...)

4. Voitteko, Tuulia / Elina välittää tämän viestini pikaisesti Killan koko uudelle hallitukselle (en löytänyt kaikkien s-posti osoitteita) niin se tulisi käsittelyyn heti tammikuun 2014 kokouksessa. KIITOS!

Ystävällisin terveisin
Mirja

(Olen Mikrobiologikillan jäsen ja kunniajäsen, myös Lääket. Mykol. Seuran hallituksen jäsen)Laitan tämän viestini cc:nä tiedoksi myös Lääket. Mykol. Seuran pj Tuula Putukselle ja sihteerille Päivi Kankkuselle.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQuoting Elina Virtanen <elina.i.virtanen@xxxxxxxxxxx>:

Jäsenistölle tiedoksi,

Syyskokouksen valitseman hallituksen vuodelle 2014 muodostavat seuraavat henkilöt:

Aura Nousiainen (puheenjohtaja)
Lassi Heinilä (opiskelijaedustaja)
Mari Häkkinen
Tuulia Niska
Iina Nieminen
Saila Orasmaa
Taija Pietilä
Anna Reunamo
Julia Tennilä

Tarkempi vastuutehtävien jako suoritetaan hallituksen jäsenten kesken hallituksenvaihtokokouksessa tammikuussa 2014.

Viestin liitteenä syyskokouspöytäkirja kokonaisuudessaan, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014.


Antoisaa loppuvuotta toivottaen,
Hallitus 2013


Mirja Salkinoja-Salonen
research director, prof. dr.
Department of Food and Environmental Science (microbiology)
POB 56, FI 00014 Helsinki University, Finland
visiting address: Biocenter I, Viikinkaari 9, 000710 Helsinki
tel +358 40 5739049 (mobile);  office +358 9 19159300

Attachment: pdfE9ngTdmQZ3.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts: