[meepo] Says a lot, really.

  • From: "Metzgar, Jon" <Jon.Metzgar@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "'meepo@xxxxxxxxxxxxx'" <meepo@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 Jul 2003 16:18:56 -0400

Astronomy Picture of the day. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030630.html

Other related posts:

  • » [meepo] Says a lot, really.