[malbat] telefon

  • From: "azad hirori" <azadhirori959@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 09 Nov 2005 11:33:04 +0000

Silav û rêz .....

Slav..
Eve bernameke navê wî CQPhone
here divî linkîda u bernamey jê download bke u pashî li ser data xo setup bike . Demê te setup kir dê jimara te yatelefonê bo te diyarket her êkî jimarekê didetê u ewkesên vî bernamey di dataya xoda setup biket dê shên digel êk u do baxvin u disan wênê êk u do bibînin u çetê ligel êk biken .
Dê noke bernamey ji vî linkê li xarê download biken u her êk jimara telefona xo diyarbiket ....
 
 
Aazad    
 
--------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] telefon