[malbat] (no subject)

  • From: "Hikmet" <bhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxx>, <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 29 Dec 2006 09:34:05 +0100

Cej nu ser sala we pîroz bît. Hîvîya saleka azadtir bo we hemîya.

Silavên

Hikmet Hirori

Other related posts: