[malbat] nameka xelet

  • From: "sabah abdelkader" <sabah70@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 06 May 2006 20:36:11 +0000

Silav û rêz .....

malbata heja beri cend rojeka name ji def herman meky bo min hat min ji  vekir min gote xo ka eve ci name ye bo min haty u email xo min daxil kir min got ka herman pedvy dengeki ye veca bo malbate hemiya co her kese ne vekiri bila hema jebit .


 

Image by FlamingText.com


Image by FlamingText.com
--------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] nameka xelet