[malbat] agadarkirin

  • From: "dijwar hirori" <dijwarhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 06 May 2007 19:55:13 +0000

Silav û rêz .....

li sobehi roja du shembi 7-5-2007 li demjimêr 7:00 dê seyrana Gundê hirori derkevitin her kesekê bi vêt bila caverê bît  7:00 li dîv demê kurdistanê
 
 
Dijwar R.Hirori
   6-5-2007 


Don't just search. Find. MSN Search Check out the new MSN Search! --------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] agadarkirin