[malbat] Salnama Hirorê

  • From: Z. Hirorî <zhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 27 Mar 2006 17:36:53 +0200

Silav û rêz .....


Arshîv ya Salnama Hirorê noke tû dikarî li vê jurê bixwînî Salnama Hirorê yên sala 2004 û 2005

www.zhirori.com

Z.Hirorî

--------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] Salnama Hirorê