[malbat] Romana Sidqî Hirorî

  • From: Sidqî Hirorî <s.hirori@xxxxxxxx>
  • To: "malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxxx>, "Malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Oct 2007 12:40:44 +0200


Hûn dikarin parçeyekê ji vê romana Sidqî Hirorî (Ez û Delal)ê di www.nefel.com 
de bixwînin.
Digel silavên/Sidqî Hirorî

JPEG image

Other related posts:

  • » [malbat] Romana Sidqî Hirorî