[malbat] Rojnameya Evro ya Sê yê li ser astê Kurdistanê

  • From: behcet hirori <behcet_hirori@xxxxxxxxx>
  • To: behcet_hirori@xxxxxxxxx, "Malbata Mal mela \)" <malbat@xxxxxxxxxxxx>, Malbat <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 2 Dec 2007 01:58:47 -0800 (PST)

Silav û rêz
 
di raoirsiyeka ( peymangeha Kurdistan bo pirsên siyasî ) da ku li Hewlêrê ye , 1112 form li hersê parêzgehên Duhok , Hewlêr û Silêmanî belavkiîne li dûr bashtirîn rojname . Di navbera sedan rojnameyan da û di ser hindêa ku EVRO ya Kurmancî li deverên soran nahêt xwandin, lê EVRO li ser astê Kurdistanê bi pila ( 3 ) hat , di çendîn rapirsiyên Devera badînan jî da  EVRO li xana ( 1 ) bê hevirk dihêt .
 
Bo EVRO binvêsin
 
Behcet


Be a better pen pal. Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See how.

Other related posts:

  • » [malbat] Rojnameya Evro ya Sê yê li ser astê Kurdistanê