[malbat] Kennalê nwî

  • From: Z. Hirorî <zhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 12 Sep 2008 23:21:03 +0200

SHev bash malbatîyên hêja.
 
Kenalê nwî yê kurdî
 
KMC
KURDISH MEDIA CHANNEL
 
Freq:                12476
Fec:                  3/4
Symbolratc:    27500 Msymb/s
Pol:                   Horizontal
 

 

Other related posts:

  • » [malbat] Kennalê nwî