[malbat] Filmê Widadê û hindek wêneyê Mamey.

  • From: "Derari" <derari@xxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 9 Mar 2008 13:41:17 +0100

- Evro 9/3 wekî min zanî, filmê Widadê dê li Zagros tv derkevit seet 17.00.
- Ev wêne jî ji Lotixaneyê ne liser Serdana Mam Celalî bo Turkiya.


Hussein

Other related posts:

  • » [malbat] Filmê Widadê û hindek wêneyê Mamey.