[malbat] Ez û Delal

  • From: Sidqî Hirorî <s.hirori@xxxxxxxx>
  • To: "malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxxx>, "Malbat" <malbat@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 7 Dec 2007 18:08:51 +0100

Enwer Karahanî, edebiyatvanê bakûrê Kurdistanê li ser romana Sidqî Hirorî, Ez û 
Delalê di Nefelê de nivîsiye. Bo bêtir naskirina vê romanê kerem ke vê nivîsa 
Enwerî bixwîne:

Ez û Delala Sidqî Hirorî 

http://www.nefel.com/articles/article_detail.asp?RubricNr=8&ArticleNr=2718

Other related posts:

  • » [malbat] Ez û Delal