[malbat] Dîdarek li gel SIDQÎ HIRORÎ

  • From: Z. Hirorî <zhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 2 Apr 2008 23:47:38 +0200

Heftînama Evro
Dîdarek li gel SIDQÎ HIRORÎ
 
http://www.evropress.com/232-2-4-2008/232-13.pdf 
 
Z.HIRORÎ


Other related posts:

  • » [malbat] Dîdarek li gel SIDQÎ HIRORÎ