[malbat] Belavoka Hirorê

  • From: Z. Hirorî <zhirori@xxxxxxxxxxx>
  • To: malbat@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 03 May 2006 17:19:40 +0200

Silav û rêz .....

Silav û rêz malbatîyên hêja.

Belavoka Hirorê û gel Salnama Hirorê.

Çêkirina Salnama Hirorê Rêbe û Dijwar Hirorî. Dest xwesh

Belavoka Hirorê 7 berper ---->>  www.zhirori.com


--------------------------------------------------------------------------- [[ Digel silavên admînan: nhirori@xxxxxxxxxxx , hhirori@xxxxxxx ]]

Other related posts:

  • » [malbat] Belavoka Hirorê