[malbat] Agehdariyeka gelek giring

 • From: "Newzad Hirori" <nhirori@xxxxxxxxxxx>
 • To: "Malbat (Freelists)" <malbat@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 21 Oct 2005 13:04:04 +0200

Malbatiyên ezîz!

Hûn dizanin ko me berî nuke danûstandinên xwe bi rêya malbat@xxxxxxxxxxxx 
dikirin. Ev e midehek e Coollist kar nakit û em nesêyn nameyan bo Malbatê virê 
bikîn. Ez û Huseyn li çend rêyên dî geriyayn û me dûmahiyê cihekê dî dît. Me ew 
cih ceriband û çend name bi wê rêyê virê kirin. Me dît ko ew ji hemî cih û 
rêyên dî bastir e. Vêca ji evro pê ve, e-posteya Malbatê ev e ye:

               malbat@xxxxxxxxxxxxx

Yê/ya ko nevêt navê wî/wê di Malbatê de hebit, bila ji kerema xwe bêjit me.

Em hîvî dikîn ko ev rê ye li me nehêt girtin.

Bimînin bi xêr û xwesî

/Newzad û Huseyn

Other related posts:

 • » [malbat] Agehdariyeka gelek giring