[majornaschack] Re: Parschack i morgon

  • From: Anders Kvarby <akka7883@xxxxxxxxx>
  • To: Anders Kvarby <akka7883@xxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Jul 2022 11:19:52 +0200

Bra schackväder igen!

Vi kör ”schack i det gröna” i morgon onsdag 6 juli!

Även om prognoserna varit lite darriga senaste tiden så ser det säkert ut i 
morgon. Samling 12.00 som vanligt.

Välkomna!

Anders K

Other related posts: