[madar] kasowanie planu pracy

 • From: "Madar" <madar@xxxxxxxxxxxx>
 • To: Radosław Smydra <radek@xxxxxxxxxx>, <madar@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 10 Jan 2005 08:41:09 +0100

Wiadomo¶æWitam
 w wypadku gdy istnieje potrzeba skasowania ca³ego planu pracy,
 wystarczy skasowaæ zbior plan.dat


(kategorie i pracownicy pozostan±)


    Z powa¿aniem

    Dariusz Mazur

-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie 
rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem 
//www.freelists.org/archives/madar/. 
Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres 
madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts:

 • » [madar] kasowanie planu pracy