[madar] SDWI - Informacje ogolne

 • From: Madar <madar@xxxxxxxxxxxx>
 • To: madar@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 14 Jul 2005 14:04:30 +0200

SDWI to nowy system przekazywania dokumentów elektronicznych, umożliwiający bezpieczną i wygodną komunikację płatników składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Przystąpienie do SDWI wiąże się z wieloma korzyściami związanymi z bieżącą pracą płatnika, m.in.:


  * Ułatwia kontakty pomiędzy ZUS i płatnikami składek dzięki łatwemu
   i szybkiemu dostępowi do informacji zwrotnej;
  * Pozwala na odbieranie informacji zwrotnej z dowolnego
   ośrodka-węzła internetowego (Warszawa, Gdańsk, Wrocław);
  * Umożliwia nadawanie i odbieranie innym podmiotom prawa do
   elektronicznej komunikacji z ZUS w imieniu płatnika.

Po przełączeniu w programie Płatnik metody przekazywania dokumentów na SDWI nieznacznie zmienia się interfejs użytkownika oraz obsługa niektórych funkcji programu. Nowe obszary robocze (widoki):

  * Przesyłki zarejestrowane;
  * Przesyłki pobrane.

Nowe polecenia w programie:

  * pobieranie przesyłek z ZUS;
  * pobieranie przesyłek z pliku;
  * rejestrowanie przesyłek;
  * przeglądanie przesyłek;
  * usuwanie przesyłek;
  * filtrowanie przesyłek;
  * eksportowanie pary kluczy do pliku.


Z poważaniem Beata Sucharowska Madar Sp.z o.o.

Other related posts: