[madar] Kopiowanie baz do nowego roku

  • From: "Madar" <madar@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <madar@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Jan 2005 11:48:01 +0100

Dzień Dobry

Kopiowanie baz do Madara na nowy rok w przypadku "ucięcia danych"
1. plan kont
 f__k__ko.dat,  f__k__ko.idx
2. lista magazynowa - towarow
towar.dat,  towar.idx
3. kontrahentow
kontrah.dat, kontrah.idx
4. lista pracownikow personel
pracow.dat, pracow.idx
5. środki trwale
srtrw.dat
6. lista uzytkownikow
hhs.dat, hho.dat, operat.dat

Dodatkowo: dane.dat, setup.dat, fkkon.dat (dane dla f-k)
Proponujemy jeszcze całą listę płac, umowy-zlecenia oraz umowy o pracę.
danepens.dat, danePKS.dat, danepod.dat, danezas.dat,  kadry.dat, lplac.dat,
pensja.dat, plan.dat, umpra.dat, zasilek.dat, zlecenia.dat

Deklaracje
dek.dat, deklar.dat

MADAR Sp. z o.o.

-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx  zostanie 
rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem 
//www.freelists.org/archives/madar/. 
Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres 
madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.

Other related posts: