[madar] BILANS, RACHUNEK WYNIKOW - definiowane w planie kont

  • From: Madar <madar@xxxxxxxxxxxx>
  • To: madar@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Oct 2006 14:28:40 +0200

=== BILANS RACHUNEK WYNIKÓW ================================
---------------------------------OPCJA: księgowość - plan kont -------od wersji 5.662--- ===============================================================
Istnieje możliwość oznaczenia kont z planu kont, istotnych dla bilansu i rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy wydruk za dowolny okres:
- bilansu,
- rachunku wyników - wersja porównawcza.


Przypisanie kont definiuje się w opcji <księgowość - plan kont>, edytując każde konto i wybierając szare pole w prawym dolnym rogu.

Wydruk jest możliwy w opcji <księgowość - plan kont>, wybierając z menu <deklaracje - bilans> lub <deklaracje - rachunek wyników>. W okienku należy podać okres czasu, za jaki wykonuje się zestawienie oraz rodzaj (według ksiąg pomocniczych bądź według księgi głównej).


Z poważaniem Alicja Mazur


-----------------------------------------
Kazda wiadomosc od Panstwa, wyslana na adres madar@xxxxxxxxxxxxx zostanie rozeslana do innych czlonków listy. Archiwum listy jest dostepne pod adresem //www.freelists.org/archives/madar/. Aby zrezygnowac z czlonkostwa w liscie nalezy wyslac e-mail na adres madar@xxxxxxxxxxxx lub zadzwonic (32) 278-66-65.


Other related posts:

  • » [madar] BILANS, RACHUNEK WYNIKOW - definiowane w planie kont