[LZ1KSP] Re: пробапроба

  • From: Daftcho Tabakov <lz1daf@xxxxxxxxxxx>
  • To: lz1ksp@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 11 Apr 2016 22:28:26 +0300

Обаче нещо се сливат думите на subject-a при отговор.

--
73! Daftcho, LZ1DAF


Other related posts: